Chuyên Đào tạo nghiệp vụ văn thư lưu trữ, thư ký văn phòng quà tặng doanh nghiệp, thông tin thư viện. Tel: 0982787821 - 0982787840
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

Lịch Khai giảng

 

 

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 11/2017

 

 

 

 

TT

 

CHƯƠNG TRÌNH

 

NGÀY HỌC

 

HỌC PHÍ

 

THỜI GIAN

 

1

Thiết bị trường học

(xem nội dung đào tạo)

18/11/2017

KG

2.500.000

Thứ 7 & CN

2

Văn thư Lưu trữ

(xem nội dung đào tạo)

18/11/2017

KG

2.200.000

Thứ 7 & CN

3

Thư ký Văn phòng

(xem nội dung đào tạo)

18/11/2017

KG

1.800.000

Thứ 7 & CN

4

Thông tin Thư viện

(xem nội dung đào tạo)

18/11/2017

KG

1.500.000

Chủ Nhật

5

Soạn thảo Văn bản

(xem nội dung đào tạo)

18/11/2017

KG

800.000

Thứ 7 & CN

6

Nghiệp vụ Hướng dẫn viên Du lịch

(xem nội dung đào tạo)

 

 

 

Liên hệ

HP HN:

1.800.000

2.400.000

3.200.000

HP các tỉnh:

1.900.000

2.500.000

3.300.000

 

1 tháng

2 tháng

3 tháng

7

Nghiệp vụ bồi dưỡng

Quản lý Giáo dục 

 

18/11/2017

          KG 

 

2.500.000

 

 

2.5 tháng

8

Nghiệp vụ bồi dưỡng

Quản lý Mầm Non 

Liên hệ

2.200.000

3 tháng

9

Nghiệp vụ bồi dưỡng

Sư phạm Giáo dục Mầm Non 

Liên hệ

2.500.000

3 tháng

10

Nghjệp vụ Sư phạm Giảng viên Cao đẳng – Đại học

Liên hệ

2.500.000

2 tháng

11

Nghiệp vụ sư phạm Giáo viên Trung cấp chuyên nghiệp

 Liên hệ

 2.000.000

 1.5 tháng

12

Nấu ăn Cấp dưỡng dành cho Cô bếp trường Mầm Non

Liên hệ

2.000.000

3 tháng

13

Kế toán trưởng DN

Kế toán trưởng HCSN

Kế toán tổng hợp từ A -> Z

Liên hệ

1.500.000

1.800.000

3.200.000

2 tháng

2 tháng

3 tháng

14

QLNN Ngạch Chuyên viên

QLNN Ngạch Chuyên viên chính

 

Liên hệ

2.900.000

3.600.000

Liên hệ

15

Xoa Bóp Bấm Huyệt

Liên hệ

2.000.000

Liên hệ

16

Luyện thi TOEFL – ITP

Chương trình B1

Chương trình B2

Tiếng Anh A2

Tin học TT 03

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

 

17

 

Nấu ăn sơ cấp

Liên hệ

Liên hệ

S2-4-6

T2-4-6

T7,CN

18

Nấu ăn món Hàn

 

Liên hệ

4.000.000

Liên hệ

19

Nấu ăn chay

Liên hệ

4.000.000

Liên hệ

20

Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

(xem nội dung đào tạo)

 

Liên hệ

800.000

3 ngày

21

Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động

Liên hệ

800.000

1.000.000

Nhóm 1 và 4

Nhóm 2 và 3

22

Huấn luyện Giảng viên An toàn lao động

 

4.500.000

Thứ 7 và CN

23

Quản lý Dự án

(xem nội dung đào tạo)

 

 

Liên hệ

 

1.400.000

 5 ngày

10 tối

24

Môi giới Bất Động Sản

Định giá Bất Động Sản

Quản lý, điều hành sàn giao dịch BĐS

(xem nội dung đào tạo)

 

 

Liên hệ

 

1.300.000

1.600.000

1.300.000

 

Liên hệ

25

- Nghiệp vụ Kỹ sư định giá

- Chỉ huy trưởng công trường xây dựng

 

Liên hệ

1.500.000

1.500.000

Liên hệ

26

Giám sát thi công xây dựng

(xem nội dung đào tạo)

 

 

Liên hệ

 

1.700.000


Liên hệ

27

Khóa học về ISO

-  Nhận thức ISO 9001:2008

-  Nhận thức ISO 14001:2004

-  Nhận thức ISO 18001:2007

 

 

 

Liên hệ

 

 

 

1.200.000

 

 

 

Liên hệ

28

Đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2008

Liên hệ

1.800.000

Liên hệ

29

Khóa học 5S

Liên hệ

1.200.000

Liên hệ

30

Nghiệp vụ Quản trị Kho hàng

Liên hệ

1.500.000

Liên hệ