Chuyên Đào tạo nghiệp vụ văn thư lưu trữ, thư ký văn phòng, thông tin thư viện. Tel: 0982787821 - 0982787840
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

Lịch Khai giảng

 

 

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 10/2015

 

TT

Chương trình học

Địa điểm

Ngày học

Học phí

Ghi chú

TEL: 0973 86 86 84 - 0985 86 86 34

  

1

Văn thư lưu trữ

(Xem nội dung đào tạo)

Thư ký văn phòng

(xem nội dung đào tạo)

Soạn thảo Văn bản

(xem nội dung đào tạo)

 Thông tin thư viện

(xem nội dung đào tạo)

451 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – HN

 

 

 

K1: 07/10/2015

17/10/2015

 

  

 

 

KG: 17/10/2015  

 

2.200.000

 

 

1.800.000

  

 

 

  1.500.000

 

 

Thứ 7 & CN

 

 

 

 

TT

Chương trình học

Địa điểm

Ngày học

Học phí

Ghi chú

 

 

2

Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

(xem nội dung đào tạo)


451   Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - HN

K1: /10/2015

           K2: /10/2015

800.000

3 ngày

3

Quản lý Dự án

(xem nội dung đào tạo)

 

451 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - HN

K1: /10/2015

1.400.000

5 ngày

10 tối

4

Môi giới Bất Động Sản

Định giá Bất Động Sản

Quản lý, điều hành sàn giao dịch BĐS

(xem nội dung đào tạo)

451 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy -HN

 

K1:/10/2015

 

1.200.000

1.500.000

1.200.000

Thứ7

&CN

Tối 2-4-6

5

Nghiệp vụ Kỹ sư định giá

 

220 đường Láng – Trường ĐT cán bộ Lê Hồng Phong


K1: /10/2015

1.700.000

07 Ngày
14 tối

6

Giám sát thi công xây dựng

(xem nội dung đào tạo)

 451 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy - HN

K1: /10/2015

1.700.000

Ngày

7

An toàn vệ sinh lao động

451 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy - HN

K1:/10/2015

 

                  

800.000

1 ngày

8

Ôn và tổ chức thi TOEFL – ITP

Chương trình B1

451 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy - HN

 

K1:/10/2015

 

 

 

3.000.000

 

T7 & CN 

Tối 2-4-6

9

Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch

(xem nội dung đào tạo)

451 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – HN

K1:/10/2015

           K2: /10/2015

1.800.000

2.400.000

3.200.000

1 tháng

2 tháng

3 tháng

10

Nghiệp vụ Quản trị Kho hàng

451 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – HN

 K1:/10/2015

1.500.000

2 ngày