Chuyên Đào tạo nghiệp vụ văn thư lưu trữ, thư ký văn phòng quà tặng doanh nghiệp, thông tin thư viện. Tel: 0982787821 - 0982787840

BẢNG ĐIỂM, LỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP THÔNG TIN THƯ VIỆN THÁNG 5 NĂM 2014

 

DANH SÁCH HỌC VIÊN THI HẾT MÔN
(Kèm quyết định số:      /QĐ-CNTN ngày 29 tháng 05  năm 2014    )
Lớp: Thông tin thư viện     Khoá:   
 
               
TT Mã Phiếu Thu Họ và  Ngày sinh Nơi sinh Điểm thi Xếp loại  Vào sổ
1 301063 Nguyễn Vân Anh 05/9/1987 Hà Nội 8.5 Giỏi  
2 301067 Trần Ngọc Hà 24/03/1992 Hà Nội 8 Giỏi  
3 301069 Lê Thị Huyền 15/07/1978 Bắc Ninh 8.5 Giỏi  
4 301069 Nguyễn Thị Mai Linh 02/05/1982 Hà Nội 8 Giỏi  
5 301074 Nguyễn Thị Mai 08/03/1988 Thái Bình 9 Giỏi  
6 301077 Mai Thị Nga 10/09/1981 Thanh Hóa 8 Giỏi  
7 301073 Phan Thị Thu 21/08/1987 Hưng Yên 8 Giỏi  
8 301075 Lê Ngọc Vương 15/05/1985 Thanh Hóa 8 Giỏi  
               

 

Lịch lấy Chứng Chỉ:

Qúy học viên đến lấy Chứng chỉ từ ngày 04 tháng 6 năm 2014  

 

Giờ làm việc: Sáng 8h-11h. Chiều 14h-17h30 (từ thứ 2 đến thứ 6, không trả chứng chỉ vào thứ 7, chủ nhật) 

 

Lưu ý:

Qúy học viên Khi đến mang chứng minh nhân dân hoặc Phiếu thu tiền của công ty.

 Những học viên chưa hoàn thiền hồ sơ ảnh+CMND thì phải hoàn thiện trước khi lấy Chứng chỉ 

Nếu Nhờ người đến lấy hộ thì gọi điện báo trước và mang CMND của học viên đến.

Xin chân thành cảm ơn!

Thông tin liên hệ : 0973 86 86 84 (Mss Nhàn)

Face: Đào tạo Văn thư:  https://www.facebook.com/daotao.vanthu?fref=ts

]]>

Tin tức khác

Phan mem quan ly ban hang,Bảng điểm và lịch trả chứng chỉ lớp văn thư tháng 07/2015Bảng điểm và lịch trả chứng chỉ lớp văn thư tháng 07/2015
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM, lỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ THỨ 7,CN THÁNG 06BẢNG ĐIỂM, lỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ THỨ 7,CN THÁNG 06
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM, LỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ THÁNG 05 NĂM 2014BẢNG ĐIỂM, LỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ THÁNG 05 NĂM 2014
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIÊM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 38 , THƯ KÝ VĂN PHÒNG THÁNG 08 NĂM 2012 BẢNG ĐIÊM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 38 , THƯ KÝ VĂN PHÒNG THÁNG 08 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 38 VÀ LỚP THƯ KÝ VĂN PHÒNG KHÓA 21  THÁNG 7 NĂM 2012 BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 38 VÀ LỚP THƯ KÝ VĂN PHÒNG KHÓA 21 THÁNG 7 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP THÔNG TIN THƯ VIỆN THÁNG 7 KHÓA 10 NĂM 2012 BẢNG ĐIỂM LỚP THÔNG TIN THƯ VIỆN THÁNG 7 KHÓA 10 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 36 VÀ LỚP THƯ KÝ VĂN PHÒNG KHÓA 20  THÁNG 6 NĂM 2012 BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 36 VÀ LỚP THƯ KÝ VĂN PHÒNG KHÓA 20 THÁNG 6 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ - THƯ KÝ KHÓA 35 THÁNG  5 NĂM 2012 BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ - THƯ KÝ KHÓA 35 THÁNG 5 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 32 THÁNG 05  NĂM 2012 BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 32 THÁNG 05 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LT, THƯ KÝ VP KHÓA 31 THÁNG 04 NĂM 2012 BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LT, THƯ KÝ VP KHÓA 31 THÁNG 04 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP THƯ KÝ VĂN PHÒNG KHÓA 17 NĂM 2012 BẢNG ĐIỂM LỚP THƯ KÝ VĂN PHÒNG KHÓA 17 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang, BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 30  NĂM 2012 BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 30 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 27 NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2011 BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 27 NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2011