Chuyên Đào tạo nghiệp vụ văn thư lưu trữ, thư ký văn phòng quà tặng doanh nghiệp, thông tin thư viện. Tel: 0982787821 - 0982787840

BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ - THƯ KÝ KHÓA 35 THÁNG 5 NĂM 2012

CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà nội, ngày  15 tháng  06  năm 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH HỌC VIÊN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

Nghiệp vụ Văn thư Lưu trữ

(Kèm quyết định số:  20    /QĐ-CNTN ngày 15   tháng 06  năm  2012     )

Lớp: Văn thư Lưu trữ - Hành chính Văn phòng     Khoá: 35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Họ và

Tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Điểm thi

Xếp loại

Vào sổ

1

Nguyễn Thị

Hoài

1/11/1981

Phú Thọ

7

Khá

1130-VTLT

2

Đỗ Thị

Quyên

10/2/1988

Hải Dương

8

Giỏi

1131-VTLT

3

Lưu  Thị Thanh

Bình

23/11/1987

Nghệ An

8

Giỏi

1132-VTLT

4

Bùi Diễm

Hương

8/2/1989

Hà Nội

8

Giỏi

1133-VTLT

5

Phạm Hồng

Nhung

11/3/1990

Thanh Hóa

9

Giỏi

1134-VTLT

6

Nguyễn Thị

Vân

20/01/1989

Nghệ An

8

Giỏi

1135-VTLT

7

Đinh Thị Thu

Thủy

24/04/1977

Ninh Bình

7.75

Giỏi

1136-VTLT

8

Trần Thị Thu

Hằng

18/02/1989

Hà Nội

8

Giỏi

1137-VTLT

9

Nguyễn Thu

Trang

25/10/1991

Bắc Giang

7.75

Giỏi

1138-VTLT

10

Lê Minh

Ngọc

5/11/1981

Phú Thọ

7

Khá

1139-VTLT

11

Nguyễn Diệu

Hằng

17/04/1985

Hà Nội

7

Khá

1140-VTLT

12

Nguyễn Thị

Thảo

16/12/1975

Nghệ An

8

Giỏi

1141-VTLT

13

 Hoàng Thị

Thành

13/10/1991

Hà Nội

8

Giỏi

1142-VTLT

14

Hoàng Thị

Hân

09/08/1989

Hà Nội

8

Giỏi

1143-VTLT

15

Đặng Thị

Hạnh

13/11/1983

Hà Nội

8

Giỏi

1144-VTLT

16

Nguyễn Thị Lan

Anh

27/11/1990

Hà Nội

8.5

Giỏi

1145-VTLT

17

Nguyễn Ngọc

Linh

07/05/1985

Hà Nội

8

Giỏi

1146-VTLT

18

Hoàng Thị

Hạnh

08/03/1976

Nam Định

8

Giỏi

1147-VTLT

19

Đỗ Thị Hồng

Phương

21/05/1985

Phú Thọ

8

Giỏi

1148-VTLT

20

Nguyễn Thị

Xen

01/08/1987

Nam Định

7.75

Giỏi

1149-VTLT

21

Nguyễn Thị

02/09/1986

Hải Phòng

7

Khá

1150-VTLT

22

Nguyễn Thị

Tuyến

05/08/1989

Thái Nguyên

8

Giỏi

1151-VTLT

23

Trần Thị Thanh

Thảo

23/03/1983

Hải Phòng

7

Khá

1152-VTLT

24

Nguyễn Thị Ngọc

13/07/1986

Phú Thọ

8

Giỏi

1153-VTLT

 

DANH SÁCH HỌC VIÊN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

 Nghiệp vụ thư ký văn phòng

(Kèm quyết định số:  20    /QĐ-CNTN ngày   15    tháng  06   năm  2012  )

Lớp: Thư ký Văn phòng     Khoá: 18

Ngày khai giảng: 10/05/2012 đến ngày 11/06/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Họ và

Tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Điểm thi

Xếp loại

Vào sổ

1

Nguyễn Thùy

Dương

4/12/1986

Hà Nội

7

Khá

274-TKVP

2

Trần Thị

Loan

6/12/1989

Ninh Bình

7

Khá

275-TKVP

3

Trần Thị

Minh

23/03/1988

Nam Định

7

Khá

276-TKVP

4

Phạm Trần Phương

Uyên

29/05/1986

Hồ Chí Minh

7

Khá

277-TKVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú ý: Qúy học viên đến lấy Chứng chỉ từ ngày  18  tháng 06 năm 2012 khi đến mang chứng minh nhân dân hoặc Phiếu thu tiền của công ty. Nếu Nhờ người đến lấy hộ thì gọi điện báo trước và mang CMND của học viên đến. Xin chân thành cảm ơn!

Mọi thắc mắc Xin liên hệ theo :  0973  86 86 84 (Nguyễn Nhàn-Quản lý lớp).

 

]]>

Tin tức khác

Phan mem quan ly ban hang,Bảng điểm và lịch trả chứng chỉ lớp văn thư tháng 07/2015Bảng điểm và lịch trả chứng chỉ lớp văn thư tháng 07/2015
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM, lỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ THỨ 7,CN THÁNG 06BẢNG ĐIỂM, lỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ THỨ 7,CN THÁNG 06
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM, LỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ THÁNG 05 NĂM 2014BẢNG ĐIỂM, LỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ THÁNG 05 NĂM 2014
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM, LỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP THÔNG TIN THƯ VIỆN THÁNG 5 NĂM 2014BẢNG ĐIỂM, LỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP THÔNG TIN THƯ VIỆN THÁNG 5 NĂM 2014
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIÊM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 38 , THƯ KÝ VĂN PHÒNG THÁNG 08 NĂM 2012BẢNG ĐIÊM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 38 , THƯ KÝ VĂN PHÒNG THÁNG 08 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 38 VÀ LỚP THƯ KÝ VĂN PHÒNG KHÓA 21  THÁNG 7 NĂM 2012BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 38 VÀ LỚP THƯ KÝ VĂN PHÒNG KHÓA 21 THÁNG 7 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP THÔNG TIN THƯ VIỆN THÁNG 7 KHÓA 10 NĂM 2012BẢNG ĐIỂM LỚP THÔNG TIN THƯ VIỆN THÁNG 7 KHÓA 10 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 36 VÀ LỚP THƯ KÝ VĂN PHÒNG KHÓA 20  THÁNG 6 NĂM 2012BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 36 VÀ LỚP THƯ KÝ VĂN PHÒNG KHÓA 20 THÁNG 6 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 32 THÁNG 05  NĂM 2012 BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 32 THÁNG 05 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LT, THƯ KÝ VP KHÓA 31 THÁNG 04 NĂM 2012 BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LT, THƯ KÝ VP KHÓA 31 THÁNG 04 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP THƯ KÝ VĂN PHÒNG KHÓA 17 NĂM 2012 BẢNG ĐIỂM LỚP THƯ KÝ VĂN PHÒNG KHÓA 17 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang, BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 30  NĂM 2012 BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 30 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 27 NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2011 BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 27 NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2011
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 26 NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2011 BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 26 NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2011
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LưU TRỮ KHÓA 26 THÁNG 10 NĂM 2011 BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LưU TRỮ KHÓA 26 THÁNG 10 NĂM 2011
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LưU TRỮ KHÓA 25 THÁNG 9 NĂM 2011 BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LưU TRỮ KHÓA 25 THÁNG 9 NĂM 2011
Phan mem quan ly ban hang,Bảng điểm Lớp Văn Thư Lưu trữ - Thư ký văn phòng tháng 8 khóa 24 Bảng điểm Lớp Văn Thư Lưu trữ - Thư ký văn phòng tháng 8 khóa 24
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ - THƯ KÝ VĂN PHÒNG THÁNG 7 KHÓA 23 NĂM 2011 TẠI HÀ NỘI BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ - THƯ KÝ VĂN PHÒNG THÁNG 7 KHÓA 23 NĂM 2011 TẠI HÀ NỘI