Chuyên Đào tạo nghiệp vụ văn thư lưu trữ, thư ký văn phòng quà tặng doanh nghiệp, thông tin thư viện. Tel: 0982787821 - 0982787840

BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ - THƯ KÝ VĂN PHÒNG THÁNG 7 KHÓA 23 NĂM 2011 TẠI HÀ NỘI

BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHOÁ 23

 

STT

Họ và

Tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Điểm

Xếp loại

1

Nguyễn Thị

Nhung

15/10/1983

Bắc Ninh

7

Khá

2

Nguyễn Thị Thanh

Bình

24/01/1986

Quảng Bình

9

Giỏi

3

Lê Thị Bích

Hằng

11/02/1983

Tuyên Quang

8

Giỏi

4

Lã Thị

Ngân

02/02/1985

Thái Nguyên

8

Giỏi

5

Nguyễn Thị

Loan

15/09/1978

Quảng Ninh

8

Giỏi

6

Mạc Thị Phương

Thanh

13/09/1985

Hà Nội

8

Giỏi

7

Nguyễn Phương

Thuý

23/09/1984

Hà Nội

8

Giỏi

8

Vũ Thị

Thương

24/03/1984

Hải Phòng

8

Giỏi

9

Lê Thu

Hương

30/01/1992

Hà Nội

8

Giỏi

10

Nguyễn Thị Thanh

Thuỷ

03/06/1988

Hải Dương

7.5

Khá

11

Nguyễn Thái

20/03/1990

Thanh Hóa

7.5

Khá

12

Nguyễn Hữu

Lung

30/04/1984

Hà Nội

7.5

Khá

13

Lã Thu

Hương

07/07/1984

Lạng Sơn

8

Giỏi

14

Bùi Thị

Èm

12/07/1991

Hòa Bình

7.5

Khá

15

Nguyễn Thị

Phượng

26/02/1985

Hà Nội

7.5

Khá

16

Đào Thị Bích

Thảo

08/01/1984

Phú Thọ

7.5

Khá

17

Đỗ Thị Vân

Anh

08/05/1988

Nam Định

8

Giỏi

18

Nguyễn Thị Hồng

Vân

15/01/1979

Hà Tây

8

Giỏi

19

Lý Thị

16/09/1973

Vĩnh Phú

8

Giỏi

20

Vũ Thị Thu

09/10/1990

Hà Nội

7

Khá

21

Nguyễn Thùy

Chi

23/09/1990

Hà Nội

7

Khá

22

Bùi  Xuân

Hải

22/09/1986

Hà Tĩnh

8

Giỏi

 

                                                          QUẢN LÝ LỚP

 

 

 

                                                                 Nguyễn Thị Nhàn

 

 

BẢNG ĐIỂM TỐT NGHIỆP LỚP THƯ KÝ TẠI HÀ NỘI KHÓA 23

 

 

STT

Họ và

Tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Điểm

Xếp loại

 

1

Lại Nhật

Linh

03/09/1984

Thái Bình

7

Khá

 

2

Nguyễn Khánh

Ly

14/03/1991

Hà Nội

8

giỏi

 

3

Nguyễn Thị

Nha

02/08/1981

Lạng Sơn

7

Khá

 

4

Dương Văn

Phương

03/05/1977

Hà Nội

7.5

Khá

 

5

Đặng Xuân

Định

21/01/1984

Cao Bằng

7.5

Khá

 

6

Đỗ Minh

Hằng

29/08/1989

Hà Nội

7

Khá

 

                         

 

 

                                                                                      QUẢN LÝ LỚP

 

  

 

                                                                                           Nguyễn Thị Nhàn

 

]]>

Tin tức khác

Phan mem quan ly ban hang,Bảng điểm và lịch trả chứng chỉ lớp văn thư tháng 07/2015Bảng điểm và lịch trả chứng chỉ lớp văn thư tháng 07/2015
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM, lỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ THỨ 7,CN THÁNG 06BẢNG ĐIỂM, lỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ THỨ 7,CN THÁNG 06
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM, LỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ THÁNG 05 NĂM 2014BẢNG ĐIỂM, LỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ THÁNG 05 NĂM 2014
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM, LỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP THÔNG TIN THƯ VIỆN THÁNG 5 NĂM 2014BẢNG ĐIỂM, LỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP THÔNG TIN THƯ VIỆN THÁNG 5 NĂM 2014
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIÊM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 38 , THƯ KÝ VĂN PHÒNG THÁNG 08 NĂM 2012BẢNG ĐIÊM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 38 , THƯ KÝ VĂN PHÒNG THÁNG 08 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 38 VÀ LỚP THƯ KÝ VĂN PHÒNG KHÓA 21  THÁNG 7 NĂM 2012BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 38 VÀ LỚP THƯ KÝ VĂN PHÒNG KHÓA 21 THÁNG 7 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP THÔNG TIN THƯ VIỆN THÁNG 7 KHÓA 10 NĂM 2012BẢNG ĐIỂM LỚP THÔNG TIN THƯ VIỆN THÁNG 7 KHÓA 10 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 36 VÀ LỚP THƯ KÝ VĂN PHÒNG KHÓA 20  THÁNG 6 NĂM 2012BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 36 VÀ LỚP THƯ KÝ VĂN PHÒNG KHÓA 20 THÁNG 6 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ - THƯ KÝ KHÓA 35 THÁNG  5 NĂM 2012BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ - THƯ KÝ KHÓA 35 THÁNG 5 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 32 THÁNG 05  NĂM 2012BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 32 THÁNG 05 NĂM 2012