Chuyên Đào tạo nghiệp vụ văn thư lưu trữ, thư ký văn phòng quà tặng doanh nghiệp, thông tin thư viện. Tel: 0982787821 - 0982787840

BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 27 NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2011

DANH SÁCH HỌC VIÊN THI HẾT MÔN

(Kèm quyết định số:      /QĐ-CNTN ngày  22  tháng  11    năm 2011      )

Lớp: Văn thư Lưu trữ - Hành chính Văn phòng     Khoá:   27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Họ và

Tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Điểm thi

Xếp loại

Vào sổ

1

Đinh Quang

Vĩnh

07/10/1991

Đà Nẵng

9

Giỏi

925-VTLT

2

Huỳnh Phạm Duy

Hoàng

01/01/1991

Đà Nẵng

9

Giỏi

926-VTLT

3

Lê Thị Ngọc

Mỹ

05/11/1988

TP.HCM

9

Giỏi

927-VTLT

4

Nguyễn Thị Thùy

Trinh

10/09/1988

Hà Nam

9

Giỏi

928-VTLT

5

Trần Thị Hoài

Thương

15/02/1988

Đồng Nai

9

Giỏi

929-VTLT

6

Lại Thị Thu

Thảo

06/08/1978

TP.HCM

8

Giỏi

930-VTLT

7

Nguyễn Xuân

Hồng

20/11/1988

TP.HCM

9

Giỏi

932-VTLT

8

Nguyễn Thị Thu

Quyên

05/12/1982

TP.HCM

8

Giỏi

933-VTLT

9

Lê Thị Tràng

An

09/10/1989

Hà Nội

8

Giỏi

934-VTLT

10

Nguyễn Thị

Loan

18/06/1989

Hải Dương

8

Giỏi

935-VTLT

11

Vũ Thị

09/05/1988

Bắc Ninh

8

Giỏi

936-VTLT

12

Lê Thị

Dung

04/08/1977

Sơn La

8

Giỏi

937-VTLT

13

Nguyễn Thị

Thu

04/08/1989

Hà Nội

8

Giỏi

938-VTLT

14

Nguyễn Thị Diệu

Thuần

19/04/1984

Hà Nội

8

Giỏi

939-VTLT

15

Lê Thanh

Hải

29/07/1989

Yên Bái

7,5

Khá

940-VTLT

 

DANH SÁCH HỌC VIÊN THI HẾT MÔN

(Kèm quyết định số:      /QĐ-CNTN ngày  22  tháng  11    năm 2011    )

Lớp: Thư ký Văn phòng     Khoá:   16

TT

Họ và

Tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Điểm thi

Xếp loại

Vào sổ

1

Nguyễn Ngọc

Khuyên

06/07/1986

TP.HCM

9

Giỏi

220-TKVP

2

Nguyễn Thị Hải

Yến

18/02/1989

Vũng Tàu

8

Giỏi

221-TKVP

3

Lê Thượng Khải

Hiền

24/12/1988

TP.HCM

8

Giỏi

222-TKVP

4

Trương Ngọc Khánh

Trân

20/04/1987

Tiền Giang

7

Khá

223-TKVP

5

Nguyễn Thị Thu

Hồng

30/09/1984

TP.HCM

8

Giỏi

224-TKVP

6

Nguyễn Thị Kim

Quyên

14/05/1988

TP.HCM

9

Giỏi

225-TKVP

7

Nguyễn Thị Ngọc

Diễm

26/12/1990

TP.HCM

8

Giỏi

226-TKVP

8

Võ Thị Minh

Thi

08/08/1993

Bình Định

9

Giỏi

227-TKVP

9

Nguyễn Thúy

10/02/1986

Hà Nam

9

Giỏi

228-TKVP

10

Vũ Thị

Duyên

06/09/1990

Thanh Hóa

9

Giỏi

229-TKVP

11

Lê Thị Uyên

Tuyền

30/09/1988

Gia Lai

9

Giỏi

230-TKVP

12

Đậu Thị Hồng

Nhung

11/12/1991

Nghệ An

9

Giỏi

231-TKVP

13

Phạm Ngọc Thùy

Vi

22/09/1991

TP. Hồ Chí Minh

9

Giỏi

232-TKVP

14

Nguyễn Thị Thu

Phương

06/05/1988

Hà Nội

8

Giỏi

233-TKVP

15

Nguyễn Quỳnh

12/03/1988

Hà Nội

8

Giỏi

234-TKVP

16

Nguyễn Thị

Loan

12/01/1976

Hà Nội

8

Giỏi

235-TKVP

17

Lê Thanh

Huyền

14/03/1990

Hà Nội

8

Giỏi

236-TKV P

18

Đinh Thị

Thương

22/07/1989

Sơn La

8

Giỏi

237-TKVP

19

Nguyễn Văn

Thi

22/12/1986

Hà Nội

7

Khá

238-TKVP

20

Nguyễn Thị Thanh

Mỹ

05/03/1987

Quảng Nam

8

Giỏi

239-TKVP

 

 

Chú ý: Qúy học viên đến lấy Chứng chỉ từ ngày 20 tháng 12 năm 2011 khi đến mang chứng minh nhân dân hoặc Phiếu thu của công ty. Nếu Nhờ người đến lấy hộ thì gọi điện báo trước và mang CMND của học viên đến.

Xin liên hệ theo :  0973  86 86 84 (Nguyễn Nhàn-Quản lý lớp).

 

 

]]>

Tin tức khác

Phan mem quan ly ban hang,Bảng điểm và lịch trả chứng chỉ lớp văn thư tháng 07/2015Bảng điểm và lịch trả chứng chỉ lớp văn thư tháng 07/2015
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM, lỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ THỨ 7,CN THÁNG 06BẢNG ĐIỂM, lỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ THỨ 7,CN THÁNG 06
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM, LỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ THÁNG 05 NĂM 2014BẢNG ĐIỂM, LỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ THÁNG 05 NĂM 2014
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM, LỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP THÔNG TIN THƯ VIỆN THÁNG 5 NĂM 2014BẢNG ĐIỂM, LỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP THÔNG TIN THƯ VIỆN THÁNG 5 NĂM 2014
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIÊM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 38 , THƯ KÝ VĂN PHÒNG THÁNG 08 NĂM 2012BẢNG ĐIÊM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 38 , THƯ KÝ VĂN PHÒNG THÁNG 08 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 38 VÀ LỚP THƯ KÝ VĂN PHÒNG KHÓA 21  THÁNG 7 NĂM 2012BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 38 VÀ LỚP THƯ KÝ VĂN PHÒNG KHÓA 21 THÁNG 7 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP THÔNG TIN THƯ VIỆN THÁNG 7 KHÓA 10 NĂM 2012BẢNG ĐIỂM LỚP THÔNG TIN THƯ VIỆN THÁNG 7 KHÓA 10 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 36 VÀ LỚP THƯ KÝ VĂN PHÒNG KHÓA 20  THÁNG 6 NĂM 2012BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 36 VÀ LỚP THƯ KÝ VĂN PHÒNG KHÓA 20 THÁNG 6 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ - THƯ KÝ KHÓA 35 THÁNG  5 NĂM 2012BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ - THƯ KÝ KHÓA 35 THÁNG 5 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 32 THÁNG 05  NĂM 2012BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 32 THÁNG 05 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 26 NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2011 BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 26 NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2011
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LưU TRỮ KHÓA 26 THÁNG 10 NĂM 2011 BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LưU TRỮ KHÓA 26 THÁNG 10 NĂM 2011
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LưU TRỮ KHÓA 25 THÁNG 9 NĂM 2011 BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LưU TRỮ KHÓA 25 THÁNG 9 NĂM 2011
Phan mem quan ly ban hang,Bảng điểm Lớp Văn Thư Lưu trữ - Thư ký văn phòng tháng 8 khóa 24 Bảng điểm Lớp Văn Thư Lưu trữ - Thư ký văn phòng tháng 8 khóa 24
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ - THƯ KÝ VĂN PHÒNG THÁNG 7 KHÓA 23 NĂM 2011 TẠI HÀ NỘI BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ - THƯ KÝ VĂN PHÒNG THÁNG 7 KHÓA 23 NĂM 2011 TẠI HÀ NỘI