Chuyên Đào tạo nghiệp vụ văn thư lưu trữ, thư ký văn phòng quà tặng doanh nghiệp, thông tin thư viện. Tel: 0982787821 - 0982787840

BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 30 NĂM 2012

DANH SÁCH HỌC VIÊN THI HẾT MÔN

 

Lớp: Văn thư Lưu trữ - Hành chính Văn phòng     Khoá:   30

 
               

STT

Họ và

Tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Điểm

Xếp loại

Vào sổ số

1

Huỳnh Ngọc Thu

Phương

28/09/1992

Quảng Bình

8

Giỏi

991-VTLT

2

Lê Thị Mai

Khánh

13/03/1970

Hà Nam

8

Giỏi

992-VTLT

3

Vũ Thị Thu

11/10/1990

Thái Bình

7

Khá

993-VTLT

4

Vũ Thị Thu

Trang

09/08/1984

Hà Nội

7

Khá

994-VTLT

5

Đoàn Thị Ngọc

Bích

15/10/1982

Nam Định

8

Giỏi

995-VTLT

6

Lê Thị Liên

Sơn

20/06/1990

Thanh Hóa

7,75

Giỏi

996-VTLT

7

Trần Văn

Hùng

07/07/1979

Nam Định

8

Giỏi

997-VTLT

8

Giàng A

Trông

11/03/1990

Yên Bái

8

Giỏi

998-VTLT

9

Đỗ Thị

Hân

01/08/1984

Hà Nội

8

Giỏi

999-VTLT

10

Lê Thế

Anh

16/09/1977

Vĩnh Phúc

8,5

Giỏi

1000-STVB

11

Nguyễn Thị Thu

08/05/1987

Hà Nội

8

Giỏi

1001-VTLT

12

Nguyễn Tiến

Thành

06/07/1984

Phú Thọ

7,75

Giỏi

1002-VTLT

13

Nguyễn Thị

Quỳnh

09/09/1987

Hà Nội

7,75

Giỏi

1003-VTLT

14

Đinh Thị

Hoài

06/07/1983

Ninh Bình

8

Giỏi

1004-VTLT

15

Ngô Thị

Hương

24/10/1983

Hà Nội

8

Giỏi

1005-VTLT

16

Trần Thị Ngọc

Ánh

11/10/1974

Hà Nội

8

Giỏi

1006-VTLT

17

Bùi Thị

Ánh

10/12/1986

Nam Định

7,,75

Giỏi

1007-VTLT

18

Nguyễn Thị

Thu

24/08/1987

Thanh Hóa

7,75

Giỏi

1008-VTLT

19

Trần Thị

Hoàn

10/10/1989

Nghệ An

7,75

Giỏi

1009-VTLT

               
 

NGƯỜI LẬP BIỂU

               GIÁM ĐỐC

               
               
               
 

 Nguyễn Thị Nhàn

                Đào Xuân Dũng

               

 

Chú ý: Qúy học viên đến lấy Chứng chỉ từ ngày 22 tháng 03 năm 2012 khi đến mang chứng minh nhân dân hoặc Phiếu thu tiền của công ty. Nếu Nhờ người đến lấy hộ thì gọi điện báo trước và mang CMND của học viên đến.

Xin liên hệ theo :  0973  86 86 84 (Nguyễn Nhàn-Quản lý lớp).

 

 

]]>

Tin tức khác

Phan mem quan ly ban hang,Bảng điểm và lịch trả chứng chỉ lớp văn thư tháng 07/2015Bảng điểm và lịch trả chứng chỉ lớp văn thư tháng 07/2015
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM, lỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ THỨ 7,CN THÁNG 06BẢNG ĐIỂM, lỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ THỨ 7,CN THÁNG 06
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM, LỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ THÁNG 05 NĂM 2014BẢNG ĐIỂM, LỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ THÁNG 05 NĂM 2014
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM, LỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP THÔNG TIN THƯ VIỆN THÁNG 5 NĂM 2014BẢNG ĐIỂM, LỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP THÔNG TIN THƯ VIỆN THÁNG 5 NĂM 2014
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIÊM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 38 , THƯ KÝ VĂN PHÒNG THÁNG 08 NĂM 2012BẢNG ĐIÊM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 38 , THƯ KÝ VĂN PHÒNG THÁNG 08 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 38 VÀ LỚP THƯ KÝ VĂN PHÒNG KHÓA 21  THÁNG 7 NĂM 2012BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 38 VÀ LỚP THƯ KÝ VĂN PHÒNG KHÓA 21 THÁNG 7 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP THÔNG TIN THƯ VIỆN THÁNG 7 KHÓA 10 NĂM 2012BẢNG ĐIỂM LỚP THÔNG TIN THƯ VIỆN THÁNG 7 KHÓA 10 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 36 VÀ LỚP THƯ KÝ VĂN PHÒNG KHÓA 20  THÁNG 6 NĂM 2012BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 36 VÀ LỚP THƯ KÝ VĂN PHÒNG KHÓA 20 THÁNG 6 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ - THƯ KÝ KHÓA 35 THÁNG  5 NĂM 2012BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ - THƯ KÝ KHÓA 35 THÁNG 5 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 32 THÁNG 05  NĂM 2012BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 32 THÁNG 05 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 27 NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2011 BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 27 NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2011
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 26 NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2011 BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 26 NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2011
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LưU TRỮ KHÓA 26 THÁNG 10 NĂM 2011 BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LưU TRỮ KHÓA 26 THÁNG 10 NĂM 2011
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LưU TRỮ KHÓA 25 THÁNG 9 NĂM 2011 BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LưU TRỮ KHÓA 25 THÁNG 9 NĂM 2011
Phan mem quan ly ban hang,Bảng điểm Lớp Văn Thư Lưu trữ - Thư ký văn phòng tháng 8 khóa 24 Bảng điểm Lớp Văn Thư Lưu trữ - Thư ký văn phòng tháng 8 khóa 24
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ - THƯ KÝ VĂN PHÒNG THÁNG 7 KHÓA 23 NĂM 2011 TẠI HÀ NỘI BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ - THƯ KÝ VĂN PHÒNG THÁNG 7 KHÓA 23 NĂM 2011 TẠI HÀ NỘI