Chuyên Đào tạo nghiệp vụ văn thư lưu trữ, thư ký văn phòng quà tặng doanh nghiệp, thông tin thư viện. Tel: 0982787821 - 0982787840

BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 32 THÁNG 05 NĂM 2012

CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà nội, ngày 17 tháng 05 năm 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH HỌC VIÊN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

(Kèm quyết định số: 14  /QĐ-CNTN ngày  17  tháng  05    năm       )

Lớp: Văn thư Lưu trữ - Hành chính Văn phòng     Khoá: 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Họ và

Tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Điểm thi

Xếp loại

Vào sổ

1

Nguyễn Thu

Nga

22/10/1974

Hà Nội

8

Giỏi

1087-VTLT

2

Phùng Quang

Hưng

21/06/1971

Yên Bái

7.75

Giỏi

1088-VTLT

3

Nguyễn Phương

Thảo

15/11/1988

Nghệ An

7.75

Giỏi

1089-VTLT

4

Trần Thị

Thơm

13/11/1987

Nam Định

8

Giỏi

1090-VTLT

5

Đỗ Thị Hải

Anh

3/12/1989

Hà Nội

7.75

Giỏi

1091-VTLT

6

Đỗ Thị

Lâm

1/10/1988

Hà Nam

8

Giỏi

1092-VTLT

7

Đỗ Thị

Quyên

26/08/1989

Thái Bình

8

Giỏig

1093-VTLT

8

Nguyễn Thị

1/2/1967

Nam Định

8

Giỏi

1094-VTLT

9

Lò Hương

Lan

8/6/1982

Sơn La

8.5

Giỏi

1095-VTLT

10

Lê Thị

Hồng

2/8/1981

Thái Nguyên

8

Giỏi

1096-VTLT

11

Phí Thị

Trang

15/08/1990

Hà Nội

8

Giỏi

1097-VTLT

12

Bùi Thị Hải

Én

3/1/1969

Thanh Hóa

8

Giỏi

1098-VTLT

13

Hồ Thị Thu

13/10/1974

Hải Dương

8

Giỏi

1099-VTLT

14

Nguyễn Phúc Duyên

Na

24/10/1982

Bắc Giang

8

Giỏi

1100-VTLT

15

Nguyễn Thị Thu

2/5/1973

Ninh Bình

8.5

Giỏi

1101VTLT

16

Đặng Thị

Liên

20/10/1965

Nghệ An

8

Giỏi

1102-VTLT

17

Vũ Thị

Liên

13/3/1985

Nam Định

8.5

Giỏi

1103-VTLT

18

Nguyễn Thị Thu

Trang

23/2/1982

Ninh Bình

8

Giỏi

1104-VTLT

19

Nguyễn Tuấn

Anh

7/4/1977

Bến Tre

8

Giỏi

1105-VTLT

20

Đoàn Thị Minh

Nguyệt

22/02/1989

Bình Định

8

Giỏi

1106-VTLT

21

Lê Thị Hồng

Nhung

26/12/1989

Tây Ninh

8

Giỏi

1107-VTLT

22

Nguyễn Thị Bích

Trà

30/10/1981

  Nội

8

Giỏi

1108-VTLT

23

Nguyễn Thị

Nga

26/09/1983

Hòa Bình

8

Giỏi

1109-VTLT

24

Đỗ Thị

Ninh

16/07/1984

Phú Thọ

8

Giỏi

1110-VTLT

25

Lê Thị

Thảo

26/02/1984

Quảng Ninh

7

Khá

1111-VTLT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Nhàn

Chú ý: Qúy học viên đến lấy Chứng chỉ từ ngày 20 tháng 05  năm 2012 khi đến mang chứng minh nhân dân hoặc Phiếu thu Tiền của công ty. Nếu Nhờ người đến lấy hộ thì gọi điện báo trước và mang CMND của học viên đến.Xin chân thành cảm ơn.

Xin liên hệ theo :  0973  86 86 84 (Nguyễn Nhàn-Quản lý lớp).

 

]]>

Tin tức khác

Phan mem quan ly ban hang,Bảng điểm và lịch trả chứng chỉ lớp văn thư tháng 07/2015Bảng điểm và lịch trả chứng chỉ lớp văn thư tháng 07/2015
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM, lỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ THỨ 7,CN THÁNG 06BẢNG ĐIỂM, lỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ THỨ 7,CN THÁNG 06
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM, LỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ THÁNG 05 NĂM 2014BẢNG ĐIỂM, LỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ THÁNG 05 NĂM 2014
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM, LỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP THÔNG TIN THƯ VIỆN THÁNG 5 NĂM 2014BẢNG ĐIỂM, LỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP THÔNG TIN THƯ VIỆN THÁNG 5 NĂM 2014
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIÊM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 38 , THƯ KÝ VĂN PHÒNG THÁNG 08 NĂM 2012BẢNG ĐIÊM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 38 , THƯ KÝ VĂN PHÒNG THÁNG 08 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 38 VÀ LỚP THƯ KÝ VĂN PHÒNG KHÓA 21  THÁNG 7 NĂM 2012BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 38 VÀ LỚP THƯ KÝ VĂN PHÒNG KHÓA 21 THÁNG 7 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP THÔNG TIN THƯ VIỆN THÁNG 7 KHÓA 10 NĂM 2012BẢNG ĐIỂM LỚP THÔNG TIN THƯ VIỆN THÁNG 7 KHÓA 10 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 36 VÀ LỚP THƯ KÝ VĂN PHÒNG KHÓA 20  THÁNG 6 NĂM 2012BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 36 VÀ LỚP THƯ KÝ VĂN PHÒNG KHÓA 20 THÁNG 6 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ - THƯ KÝ KHÓA 35 THÁNG  5 NĂM 2012BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ - THƯ KÝ KHÓA 35 THÁNG 5 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LT, THƯ KÝ VP KHÓA 31 THÁNG 04 NĂM 2012 BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LT, THƯ KÝ VP KHÓA 31 THÁNG 04 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP THƯ KÝ VĂN PHÒNG KHÓA 17 NĂM 2012 BẢNG ĐIỂM LỚP THƯ KÝ VĂN PHÒNG KHÓA 17 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang, BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 30  NĂM 2012 BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 30 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 27 NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2011 BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 27 NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2011
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 26 NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2011 BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 26 NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2011
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LưU TRỮ KHÓA 26 THÁNG 10 NĂM 2011 BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LưU TRỮ KHÓA 26 THÁNG 10 NĂM 2011
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LưU TRỮ KHÓA 25 THÁNG 9 NĂM 2011 BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LưU TRỮ KHÓA 25 THÁNG 9 NĂM 2011
Phan mem quan ly ban hang,Bảng điểm Lớp Văn Thư Lưu trữ - Thư ký văn phòng tháng 8 khóa 24 Bảng điểm Lớp Văn Thư Lưu trữ - Thư ký văn phòng tháng 8 khóa 24
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ - THƯ KÝ VĂN PHÒNG THÁNG 7 KHÓA 23 NĂM 2011 TẠI HÀ NỘI BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ - THƯ KÝ VĂN PHÒNG THÁNG 7 KHÓA 23 NĂM 2011 TẠI HÀ NỘI