Chuyên Đào tạo nghiệp vụ văn thư lưu trữ, thư ký văn phòng quà tặng doanh nghiệp, thông tin thư viện. Tel: 0982787821 - 0982787840

BẢNG ĐIÊM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 38 , THƯ KÝ VĂN PHÒNG THÁNG 08 NĂM 2012

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ VĂN THƯ THÁNG 08

STT

Họ và

Tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Điểm

Xếp loại

Lớp

1

Đặng Thị Thúy

Anh

21/11/1971

Hà Nội

8

Giỏi

Văn thư

2

Lương Như

Quỳnh

21/03/1990

Hòa Bình

8

Giỏi

Văn thư

3

Bùi Thị Thu

Hằng

10/10/1985

Hà Nội

8,5

Giỏi

Văn thư

4

Nguyễn Thị

Hường

17/08/1979

Bắc Ninh

7,5

Khá

Văn thư

5

Đàm Thị Thu

Thủy

29/08/1983

Phú Thọ

7,5

Khá

Văn thư

6

Mai Thị Hoài

Phương

10/08/1991

Hà Nội

8,5

Giỏi

Văn thư

7

Lương Thị

Thảo

03/07/1985

Cao Bằng

7

Khá

Văn thư

8

Văn Thị

Nga

03/05/1964

Thanh Hóa

7,75

Giỏi

Văn thư

9

Nguyễn Thị

Nhung

25/10/1990

Hà Nội

7,75

Giỏi

Văn thư

10

Vũ Thị

Hương

04/08/1989

Hải Phòng

7,5

Khá

Văn thư

11

Trần Diệu

Thúy

03/02/1988

Hòa Bình

7,5

Khá

Thư Ký

12

Dương Thùy

Trang

20/11/1988

Bắc Ninh

8

Giỏi

Thư Ký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

               GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Nhàn

          Đào Xuân Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Qúy học viên đến lấy Chứng chỉ từ ngày  24 tháng 08 năm 2012 khi đến mang chứng minh nhân dân hoặc Phiếu thu tiền của công ty. Nếu Nhờ người đến lấy hộ thì gọi điện báo trước và mang CMND của học viên đến. Xin chân thành cảm ơn!

Mọi thắc mắc Xin liên hệ theo :  0973  86 86 84 (Nguyễn Thủy-Quản lý lớp).

]]>

Tin tức khác

Phan mem quan ly ban hang,Bảng điểm và lịch trả chứng chỉ lớp văn thư tháng 07/2015Bảng điểm và lịch trả chứng chỉ lớp văn thư tháng 07/2015
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM, lỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ THỨ 7,CN THÁNG 06BẢNG ĐIỂM, lỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ THỨ 7,CN THÁNG 06
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM, LỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ THÁNG 05 NĂM 2014BẢNG ĐIỂM, LỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ THÁNG 05 NĂM 2014
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM, LỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP THÔNG TIN THƯ VIỆN THÁNG 5 NĂM 2014BẢNG ĐIỂM, LỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP THÔNG TIN THƯ VIỆN THÁNG 5 NĂM 2014
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 38 VÀ LỚP THƯ KÝ VĂN PHÒNG KHÓA 21  THÁNG 7 NĂM 2012 BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 38 VÀ LỚP THƯ KÝ VĂN PHÒNG KHÓA 21 THÁNG 7 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP THÔNG TIN THƯ VIỆN THÁNG 7 KHÓA 10 NĂM 2012 BẢNG ĐIỂM LỚP THÔNG TIN THƯ VIỆN THÁNG 7 KHÓA 10 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 36 VÀ LỚP THƯ KÝ VĂN PHÒNG KHÓA 20  THÁNG 6 NĂM 2012 BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 36 VÀ LỚP THƯ KÝ VĂN PHÒNG KHÓA 20 THÁNG 6 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ - THƯ KÝ KHÓA 35 THÁNG  5 NĂM 2012 BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ - THƯ KÝ KHÓA 35 THÁNG 5 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 32 THÁNG 05  NĂM 2012 BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 32 THÁNG 05 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LT, THƯ KÝ VP KHÓA 31 THÁNG 04 NĂM 2012 BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LT, THƯ KÝ VP KHÓA 31 THÁNG 04 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP THƯ KÝ VĂN PHÒNG KHÓA 17 NĂM 2012 BẢNG ĐIỂM LỚP THƯ KÝ VĂN PHÒNG KHÓA 17 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang, BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 30  NĂM 2012 BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 30 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 27 NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2011 BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 27 NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2011
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 26 NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2011 BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 26 NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2011