Chuyên Đào tạo nghiệp vụ văn thư lưu trữ, thư ký văn phòng quà tặng doanh nghiệp, thông tin thư viện. Tel: 0982787821 - 0982787840

BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LưU TRỮ KHÓA 25 THÁNG 9 NĂM 2011

BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ KHÓA 25 THÁNG 9

 

STT

Họ và

Tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Điểm

Xếp loại

 

1

Nguyễn Thị Mai

Trang

19/7/1984

Hà Nội

9

Giỏi

 

2

Lê Thị Kim

Huyên

12/07/1990

Hà Nội

8

Giỏi

 

3

Đặng Quang

Hưng

27/12/1991

Hà Nội

8

Giỏi

 

4

Phùng Thị Minh

Thu

27/02/1969

Hà Nội

8,5

Giỏi

 

5

Nguyễn Thị Cẩm

03/11/1988

Quảng Ninh

7

Khá

 

6

Tô Nguyễn

Quân

07/01/1990

Cao Bằng

8

Giỏi

 

7

Vũ Thu

04/01/1990

Hà Nội

8,5

Giỏi

 

8

Nguyễn Thị Xuân

Xinh

14/02/1981

Thái Nguyên

8

Giỏi

 

9

Vũ Thị Hoàng

Yến

18/01/1985

Hải Dương

8

Giỏi

 

10

Nguyễn Thị Hồng

Việt

28/07/1977

Phú Thọ

8

Giỏi

 

11

Phạm Thị Thu

Hương

25/11/1970

Hải Dương

9

Giỏi

 

12

Nguyễn Thị Thanh

Huế

07/7/1986

Hà Nội

8

Giỏi

 

13

Phạm Thị Vân

Anh

11/09/1986

Hòa Bình

8

Giỏi

 

14

Đào Phương

Anh

30/11/1990

Lạng Sơn

8

Giỏi

 

15

Bùi Thị Kiều

Hoa

06/07/1983

Hà Nội

8

Giỏi

 

16

Vũ Thị

Hương

15/05/1990

Lào Cai

8

Giỏi

 

17

Tô Thị Như

15/08/1976

Hà Nam

8.5

Giỏi

 

18

Nguyễn Thị Bích

Hường

16/07/1982

Ninh Bình

8

Giỏi

 

19

Nguyễn Thị Mai

Anh

17/12/1983

Hà Nội

8

Giỏi

 

20

Hoàng Thị

22/10/1985

Thái Nguyên

8

Giỏi

 

21

Trần Thị

Thoa

05/10/1986

Thái Bình

8

Giỏi

 

22

Hoàng Minh

Thị

04/02/1984

Cao Bằng

8

Giỏi

 

23

Trần Thị Tân

Thư

20/08/1966

Thái Nguyên

8

Giỏi

 

24

Vũ Thị Hồng

Yến

06/02/1988

Hà Nam

8

Giỏi

 

25

Ngô Thị

Thư

10/01/1987

Yên Bái

8.5

Giỏi

 

26

Ngô Thị Mĩ

Chinh

19/03/1983

Hà Nội

8

Giỏi

 

27

Tạ Phương

Quyên

23/08/1986

Hà Nội

8

Giỏi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

]]>

Tin tức khác

Phan mem quan ly ban hang,Bảng điểm và lịch trả chứng chỉ lớp văn thư tháng 07/2015Bảng điểm và lịch trả chứng chỉ lớp văn thư tháng 07/2015
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM, lỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ THỨ 7,CN THÁNG 06BẢNG ĐIỂM, lỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ THỨ 7,CN THÁNG 06
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM, LỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ THÁNG 05 NĂM 2014BẢNG ĐIỂM, LỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ THÁNG 05 NĂM 2014
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM, LỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP THÔNG TIN THƯ VIỆN THÁNG 5 NĂM 2014BẢNG ĐIỂM, LỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP THÔNG TIN THƯ VIỆN THÁNG 5 NĂM 2014
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIÊM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 38 , THƯ KÝ VĂN PHÒNG THÁNG 08 NĂM 2012BẢNG ĐIÊM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 38 , THƯ KÝ VĂN PHÒNG THÁNG 08 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 38 VÀ LỚP THƯ KÝ VĂN PHÒNG KHÓA 21  THÁNG 7 NĂM 2012BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 38 VÀ LỚP THƯ KÝ VĂN PHÒNG KHÓA 21 THÁNG 7 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP THÔNG TIN THƯ VIỆN THÁNG 7 KHÓA 10 NĂM 2012BẢNG ĐIỂM LỚP THÔNG TIN THƯ VIỆN THÁNG 7 KHÓA 10 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 36 VÀ LỚP THƯ KÝ VĂN PHÒNG KHÓA 20  THÁNG 6 NĂM 2012BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 36 VÀ LỚP THƯ KÝ VĂN PHÒNG KHÓA 20 THÁNG 6 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ - THƯ KÝ KHÓA 35 THÁNG  5 NĂM 2012BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ - THƯ KÝ KHÓA 35 THÁNG 5 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 32 THÁNG 05  NĂM 2012BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 32 THÁNG 05 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,Bảng điểm Lớp Văn Thư Lưu trữ - Thư ký văn phòng tháng 8 khóa 24 Bảng điểm Lớp Văn Thư Lưu trữ - Thư ký văn phòng tháng 8 khóa 24
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ - THƯ KÝ VĂN PHÒNG THÁNG 7 KHÓA 23 NĂM 2011 TẠI HÀ NỘI BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ - THƯ KÝ VĂN PHÒNG THÁNG 7 KHÓA 23 NĂM 2011 TẠI HÀ NỘI