Chuyên Đào tạo nghiệp vụ văn thư lưu trữ, thư ký văn phòng quà tặng doanh nghiệp, thông tin thư viện. Tel: 0982787821 - 0982787840

BẢNG ĐIỂM, lỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ THỨ 7,CN THÁNG 06

 

DANH SÁCH HỌC VIÊN THI HẾT MÔN
(Kèm quyết định số:      /QĐ-CNTN ngày 26 tháng 06 năm 2014    )
Lớp: Văn thư lưu trữ  - Hành chính văn phòng  
 
               
TT Họ và  Ngày sinh Nơi sinh Điểm thi Xếp loại 
Điểm Chuyên cần Điểm Thi Tổng điểm
1 Tống Thị An 02/11/1991 Hà Nội   7 7 Khá
2 Khúc Thị An 03/03/1987 Bắc Ninh   7.5 7.5 Khá
3 Lã Thị Mai Anh 26/11/1989 Hà Nam   7.5 7.5 Khá
4 Tạ Thị Anh 18/11/1982 Quảng Ninh   8 8 Giỏi
5 Cao Thị Bích 15/08/1988 Thanh Hóa   8 8 Giỏi
6 Bùi Anh Đào 25/09/1990 Hà Nội 1 7 8 Giỏi
7 Nguyễn Thị Chiến 01/06/1984 Nam Định   8 8 Giỏi
8 Dương Ngọc Hà 02/02/1992 Hòa Bình   8 8 Giỏi
9 Nguyễn Thanh Hằng 26/05/1978 Hà Nội   8 8 Giỏi
10 Bàn Thị Huyền 24/08/1987 Thái Nguyên 1 7 8 Giỏi
11 Nguyễn Thị Hường 13/10/1992 Hà Nội   8 8 Giỏi
12 Trần Thị Ngà 29/08/1992 Hà Nội 1 7 8 Giỏi
13 Đào Thị Nhung 22/06/1991 Hải Phòng   8 8 Giỏi
14 Triệu Thị Tiềm 20/10/1992 Cao Bằng   8.5 8.5 Giỏi
15 Trần Thị Thảo 05/08/1992 Thanh Hóa   8 8 Giỏi
16 Đỗ Bích Thủy 25/07/1988 Hà Nội   8.5 8.5 Giỏi
17 Nguyễn Thị Thủy 21/04/1991 Nam Định   8 8 Giỏi
18 Thạch Thị Thương 12/01/1984 Hà Nam   8 8 Giỏi
19 Bùi Thị Trang 11/03/1992 Hưng Yên   8-1 7 Khá
20 Nguyễn Thị Minh Trang 27/11/1991 Quảng Ninh   7.5 7.5 Khá
21 Trần Thị Thu Trang 05/09/1992 Nam Định   8 8 Giỏi
22 Vũ Anh Tuấn 01/10/1993 Nam Định   8 8 Giỏi
23 Nguyễn Hương Giang 23/07/1990 Thái Bình   7.5 7.5 Khá
24 Nguyễn Thùy Giang 01/09/1990 Hà Nội   8 8 Giỏi
25 Vừ Thị Ví 02/10/1989 Điện Biên   7.5 7.5 Khá
26 Phạm Thị Xâm 02/09/1992 Hải Dương   7.5 7.5 Khá

 

Lịch lấy Chứng Chỉ:

Qúy học viên đến lấy Chứng chỉ từ ngày 27 tháng0 6 năm 2014  

 

Giờ làm việc: Sáng 8h-11h. Chiều 14h-17h30

(từ thứ 2 đến thứ 6, không trả chứng chỉ vào thứ 7,chủ nhật) 

Lưu ý:

Qúy học viên Khi đến mang chứng minh nhân dân hoặc Phiếu thu tiền của công ty.

 Những học viên chưa hoàn thiền hồ sơ ảnh+CMND thì phải hoàn thiện trước khi lấy Chứng chỉ 

Nếu Nhờ người đến lấy hộ thì gọi điện báo trước và mang CMND của học viên đến.

Xin chân thành cảm ơn!

Thông tin liên hệ : 0973 86 86 84 (Mss Ly)

]]>

Tin tức khác

Phan mem quan ly ban hang,Bảng điểm và lịch trả chứng chỉ lớp văn thư tháng 07/2015Bảng điểm và lịch trả chứng chỉ lớp văn thư tháng 07/2015
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM, LỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ THÁNG 05 NĂM 2014 BẢNG ĐIỂM, LỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ THÁNG 05 NĂM 2014
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM, LỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP THÔNG TIN THƯ VIỆN THÁNG 5 NĂM 2014 BẢNG ĐIỂM, LỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP THÔNG TIN THƯ VIỆN THÁNG 5 NĂM 2014
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIÊM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 38 , THƯ KÝ VĂN PHÒNG THÁNG 08 NĂM 2012 BẢNG ĐIÊM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 38 , THƯ KÝ VĂN PHÒNG THÁNG 08 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 38 VÀ LỚP THƯ KÝ VĂN PHÒNG KHÓA 21  THÁNG 7 NĂM 2012 BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 38 VÀ LỚP THƯ KÝ VĂN PHÒNG KHÓA 21 THÁNG 7 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP THÔNG TIN THƯ VIỆN THÁNG 7 KHÓA 10 NĂM 2012 BẢNG ĐIỂM LỚP THÔNG TIN THƯ VIỆN THÁNG 7 KHÓA 10 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 36 VÀ LỚP THƯ KÝ VĂN PHÒNG KHÓA 20  THÁNG 6 NĂM 2012 BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 36 VÀ LỚP THƯ KÝ VĂN PHÒNG KHÓA 20 THÁNG 6 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ - THƯ KÝ KHÓA 35 THÁNG  5 NĂM 2012 BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ - THƯ KÝ KHÓA 35 THÁNG 5 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 32 THÁNG 05  NĂM 2012 BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 32 THÁNG 05 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LT, THƯ KÝ VP KHÓA 31 THÁNG 04 NĂM 2012 BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LT, THƯ KÝ VP KHÓA 31 THÁNG 04 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP THƯ KÝ VĂN PHÒNG KHÓA 17 NĂM 2012 BẢNG ĐIỂM LỚP THƯ KÝ VĂN PHÒNG KHÓA 17 NĂM 2012