Chuyên Đào tạo nghiệp vụ văn thư lưu trữ, thư ký văn phòng quà tặng doanh nghiệp, thông tin thư viện. Tel: 0982787821 - 0982787840

Bảng điểm Lớp Văn Thư Lưu trữ - Thư ký văn phòng tháng 8 khóa 24

BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ THÁNG 8 KHOÁ 24

 

STT

Họ và

Tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Điểm

Xếp loại

1

Phạm Thị

Chuyên

01/11/1987

Cao Bằng

8

Giỏi

2

Nguyễn Thị Vân

Anh

18/05/1878

Hà Nội

8

Giỏi

3

Lê Thị

Thanh

10/09/1982

Thanh Hóa

7.5

Khá

4

Bùi Thị

Tuyết

05/03/1988

Thanh Hóa

8

Giỏi

5

Nguyễn Thị

Hương

01/10/1986

Thanh Hóa

7

Khá

6

Phạm Thị

Lành

16/08/1987

Nam Định

8

Giỏi

7

Võ Thị Thanh

Tâm

23/02/1985

Phú Yên

7.75

Giỏi

8

Nguyễn Hải

Yến

28/12/1991

Hà Nội

8

Giỏi

9

Phạm Thị Thu

Trang

14/09/1985

Hà Nam

8

Giỏi

10

Nguyễn Thị

Huê

15/12/1989

Nam Định

9

Giỏi

11

Phạm Thái

Sơn

28/10/1980

Hà Nội

8

Giỏi

12

Vương Thu

Hiền

14/10/1979

Hà Nội

8

Giỏi

13

Trần Lan

Anh

21/09/1988

Hà Nội

8

Giỏi

14

Trần Thị

Yến

16/02/1982

Nam Định

8

Giỏi

15

Nguyễn Thị

Tình

28/01/1981

Hà Nội

7

Khá

16

Nguyễn Thị

Tình

12/09/1980

Bắc Ninh

8

Giỏi

17

Vũ Thị Kiều

Trang

04/11/1990

Hà Nam

7

Khá

18

Nguyễn Thanh

Hoa

03/02/1989

Hà Nội

9

Giỏi

19

Nguyễn Thị Thu

06/03/1974

Hà Nội

7.5

Khá

20

Hoàng Thị Hồng

Nhung

28/11/1986

Nam Định

9

Giỏi

21

Hà Thị

Huyền

01/09/1991

Lai Châu

8

Giỏi

22

Đinh Thanh

Huyền

12/11/1985

Hòa Bình

8

Giỏi

23

Bùi Tuấn

Thanh

24/07/1983

Hà Nội

8

Giỏi

24

Bùi Thị Trang

Nhung

23/12/1986

Hòa Bình

7.75

Giỏi

25

Nguyễn Thị Thanh

Ngân

02/03/1987

Vĩnh Phúc

7

Khá

26

Nguyễn Sơn

15/07/1989

Bình Thuận

8

Giỏi

 

 

 

 

 

 

BẢNG ĐIỂM LỚP  THƯ KÝ VĂN PHÒNG

 

STT

Họ và

Tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Điểm

Xếp loại

1

Nguyễn Thu

Trang

15/02/1989

Quảng Ninh

9

Giỏi

2

Lưu Hoài

Thu

09/03/1985

Nam Định

9

Giỏi

3

Nguyễn Thị

Thúy

02/03/1989

Hà Nội

9.5

Giỏi

4

Nguyễn Anh

25/06/1978

Hà Nội

9

Giỏi

5

Đinh Huy

Hoàng

20/10/1986

Hà Nam

8

Giỏi

6

Phạm Thị Huyền

Trang

17/08/1988

Hà Nam

8

Giỏi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO QUÝ HỌC VIÊN

ĐẾN NGÀY 21/9 CÓ CHỨNG CHỈ VĂN THƯ LƯU TRỮ-THƯ KÝ VĂN PHÒNG

.ĐẾN NHẬN VÀO GIỜ HÀNH CHÍNH  TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 7 TRONG TUẦN

Người lập bảng

 

 

     Nguyễn Thị Nhàn

 

 

 

]]>

Tin tức khác

Phan mem quan ly ban hang,Bảng điểm và lịch trả chứng chỉ lớp văn thư tháng 07/2015Bảng điểm và lịch trả chứng chỉ lớp văn thư tháng 07/2015
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM, lỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ THỨ 7,CN THÁNG 06BẢNG ĐIỂM, lỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ THỨ 7,CN THÁNG 06
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM, LỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ THÁNG 05 NĂM 2014BẢNG ĐIỂM, LỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ THÁNG 05 NĂM 2014
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM, LỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP THÔNG TIN THƯ VIỆN THÁNG 5 NĂM 2014BẢNG ĐIỂM, LỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP THÔNG TIN THƯ VIỆN THÁNG 5 NĂM 2014
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIÊM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 38 , THƯ KÝ VĂN PHÒNG THÁNG 08 NĂM 2012BẢNG ĐIÊM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 38 , THƯ KÝ VĂN PHÒNG THÁNG 08 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 38 VÀ LỚP THƯ KÝ VĂN PHÒNG KHÓA 21  THÁNG 7 NĂM 2012BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 38 VÀ LỚP THƯ KÝ VĂN PHÒNG KHÓA 21 THÁNG 7 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP THÔNG TIN THƯ VIỆN THÁNG 7 KHÓA 10 NĂM 2012BẢNG ĐIỂM LỚP THÔNG TIN THƯ VIỆN THÁNG 7 KHÓA 10 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 36 VÀ LỚP THƯ KÝ VĂN PHÒNG KHÓA 20  THÁNG 6 NĂM 2012BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 36 VÀ LỚP THƯ KÝ VĂN PHÒNG KHÓA 20 THÁNG 6 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ - THƯ KÝ KHÓA 35 THÁNG  5 NĂM 2012BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ - THƯ KÝ KHÓA 35 THÁNG 5 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 32 THÁNG 05  NĂM 2012BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 32 THÁNG 05 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ - THƯ KÝ VĂN PHÒNG THÁNG 7 KHÓA 23 NĂM 2011 TẠI HÀ NỘI BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ - THƯ KÝ VĂN PHÒNG THÁNG 7 KHÓA 23 NĂM 2011 TẠI HÀ NỘI