Chuyên Đào tạo nghiệp vụ văn thư lưu trữ, thư ký văn phòng quà tặng doanh nghiệp, thông tin thư viện. Tel: 0982787821 - 0982787840

BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 38 VÀ LỚP THƯ KÝ VĂN PHÒNG KHÓA 21 THÁNG 7 NĂM 2012

DANH SÁCH CÔNG  NHẬN TỐT NGHIỆP LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ
THÁNG 7 NĂM 2012

STT

Họ và

Tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Điểm

Xếp loại

1

Nguyễn Thị

15/12/1987

Thanh Hóa

7.75

Giỏi

2

Nguyễn Thị

Lan

30/10/1991

Nam Định

8

Giỏi

3

Nguyễn Ngọc

Thúy

14/02/1994

Hà Nội

8.5

Giỏi

4

Lâm Ngọc

Sơn

04/12/1984

Nam Định

8

Giỏi

5

Bùi Thị Thanh

Huyền

08/01/1984

Nam Định

7,75

Giỏi

6

Nguyễn Thu

Hường

04/02/1985

Hà Nội

7

Giỏi

7

Lò Thị Thúy

Hằng

05/10/1982

Thanh Hóa

8

Giỏi

8

Vũ Thị Lâm

Nguyệt

02/05/1977

Ninh Bình

7

Khá

9

Phạm Thị

Huyền

10/07/1985

Hà Nam

7

Khá

10

Nguyễn Kim

Dung

25/08/1990

Phú Thọ

7.5

Khá

 

 

DANH SÁCH HỌC VIÊN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

LỚP THƯ KÝ VĂN PHÒNG THÁNG 7 NĂM 2012

TT

Họ và

Tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Điểm thi

Xếp loại

1

Nguyễn Tuấn

Sơn

19/02/1987

Ninh Bình

8

Giỏi

2

Nguyễn Xuân

Linh

09/07/1994

Hà Nội

8

Giỏi

3

Đoàn Thanh

Thủy

01/10/1984

Hà Nội

8

Giỏi

4

Nguyễn Thị

Hương

31/12/1976

Phú Thọ

8

Giỏi

5

Chu Thị Mai

Hằng

05/02/1988

Hà Nội

8

Giỏi

 

Lưu ý: Qúy học viên đến lấy Chứng chỉ từ ngày  13 tháng 08 năm 2012 khi đến mang chứng minh nhân dân hoặc Phiếu thu tiền của công ty. Nếu Nhờ người đến lấy hộ thì gọi điện báo trước và mang CMND của học viên đến. Xin chân thành cảm ơn!

Mọi thắc mắc Xin liên hệ theo :  0973  86 86 84 (Nguyễn Nhàn-Quản lý lớp).

]]>

Tin tức khác

Phan mem quan ly ban hang,Bảng điểm và lịch trả chứng chỉ lớp văn thư tháng 07/2015Bảng điểm và lịch trả chứng chỉ lớp văn thư tháng 07/2015
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM, lỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ THỨ 7,CN THÁNG 06BẢNG ĐIỂM, lỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ THỨ 7,CN THÁNG 06
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM, LỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ THÁNG 05 NĂM 2014BẢNG ĐIỂM, LỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ THÁNG 05 NĂM 2014
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM, LỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP THÔNG TIN THƯ VIỆN THÁNG 5 NĂM 2014BẢNG ĐIỂM, LỊCH LẤY CHỨNG CHỈ LỚP THÔNG TIN THƯ VIỆN THÁNG 5 NĂM 2014
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIÊM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 38 , THƯ KÝ VĂN PHÒNG THÁNG 08 NĂM 2012BẢNG ĐIÊM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 38 , THƯ KÝ VĂN PHÒNG THÁNG 08 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP THÔNG TIN THƯ VIỆN THÁNG 7 KHÓA 10 NĂM 2012 BẢNG ĐIỂM LỚP THÔNG TIN THƯ VIỆN THÁNG 7 KHÓA 10 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 36 VÀ LỚP THƯ KÝ VĂN PHÒNG KHÓA 20  THÁNG 6 NĂM 2012 BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 36 VÀ LỚP THƯ KÝ VĂN PHÒNG KHÓA 20 THÁNG 6 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ - THƯ KÝ KHÓA 35 THÁNG  5 NĂM 2012 BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ - THƯ KÝ KHÓA 35 THÁNG 5 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 32 THÁNG 05  NĂM 2012 BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 32 THÁNG 05 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LT, THƯ KÝ VP KHÓA 31 THÁNG 04 NĂM 2012 BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LT, THƯ KÝ VP KHÓA 31 THÁNG 04 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP THƯ KÝ VĂN PHÒNG KHÓA 17 NĂM 2012 BẢNG ĐIỂM LỚP THƯ KÝ VĂN PHÒNG KHÓA 17 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang, BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 30  NĂM 2012 BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 30 NĂM 2012
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 27 NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2011 BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 27 NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2011
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 26 NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2011 BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ KHÓA 26 NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2011
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LưU TRỮ KHÓA 26 THÁNG 10 NĂM 2011 BẢNG ĐIỂM LỚP VĂN THƯ LưU TRỮ KHÓA 26 THÁNG 10 NĂM 2011