Chuyên Đào tạo nghiệp vụ văn thư lưu trữ, thư ký văn phòng quà tặng doanh nghiệp, thông tin thư viện. Tel: 0982787821 - 0982787840

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

 

 

THÔNG BÁO

V/v: Mở lớp đào tạo Nghiệp vụ Giám sát thi công xây dựng công trình

 theo thông tư 25/2009/TT-BXD 

 

 

 

Đáp ứng nhu cầu tập huấn của nhiều tổ chức, cá nhân. Phối hợp với các trung tâm đào tạo,  Bồi dưỡng Nghiệp vụ Giám sát thi công xây dựng công trìnnhằm cập nhật kiến thức pháp luật / Chính sách về đầu tư, nâng cao trình độ nghiệp vụ/ Kỹ năng lập thẩm định, giám sát, đánh giá cho các cơ quan, ban quản lý dự án và doanh nghiệp có nhu cầu. Kết thúc khoá học, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ, chứng nhận theo đúng quy định.

 

Đối tượng      : Thành viên ban giám đốc, Cán bộ Kế toán, Quản lý dự án, Quản lý xây lắp, Cán bộ Kế hoạch, Tổ chuyên gia và các cá nhân có nhu cầu.

 

Thời gian       :  28 tối

 

Tại Hà Nội     : Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội

 

 

Giảng viên    : Các chuyên gia về Quản lý dự án và Đấu thầu Của Bộ tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng….

 

Kinh phí        : 1.700.000đ tại Hà Nôị , 1.900.000đ tại TP HCM (Bao gồm học phí, tài liệu, tea-break)

 

Thanh toán    : Tiền mặt tại địa điểm học tập

 

Thủ tục          : Học viên đăng ký qua điện thoại, Fax, Email… trước ngày khai giảng 03 ngày; Nộp 02 ảnh 3 x 4cm.

 

 
Thông tin về khóa học xin vui lòng liên hệ:

 

Add: 451 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy – Hà Nội