Chuyên Đào tạo nghiệp vụ văn thư lưu trữ, thư ký văn phòng quà tặng doanh nghiệp, thông tin thư viện. Tel: 0982787821 - 0982787840

Đào tạo hợp đồng kỹ năng hành chính

 

  THÔNG BÁO

 

 

   V/v: Tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng hành chính

 

 

 

   Để đáp ứng nhu cầu nâng cao kiến thức nghiệp vụ hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân, Công ty CP Giáo Dục Việt Nam tổ chức các lớp ngắn hạn về bồi dưỡng kỹ năng hành chính như sau:

 

 

 

1- Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính (10 buổi)                   - Học phí = 1.100.000đ

 

 

 

2- Kỹ năng soạn thảo hợp đồng (10 buổi)                                  - Học phí = 1.100.000đ

 

 

 

3-Tổ chức hội họp và các sự kiện (10 buổi)                               - Học phí = 1.300.000đ

 

 

 

4- Giao tiếp và lễ tân hành chính (10 buổi)                                 - Học phí = 1.100.000đ

 

 

 

5- Kỹ năng lãnh đạo và quản lý (10 buổi)                                   - Học phí = 1.300.000đ

 

 

 

6- Kỹ năng xây dựng hệ thống tài liệu, văn bản theo TCNV ISO9001:2000 trong cơ quan, tổ chức(10 buổi)                                                                                      - Học phí = 1.100.000đ

 

 

 

7- Kỹ năng giám sát và phản biện xã hội(10 buổi)                       - Học phí = 1.200.000đ

 

 

 

8- Kỹ năng thẩm tra, thẩm định VB quy phạm PL (10 buổi)           - Học phí = 1.200.000đ

 

 

 

9- Nghiệp vụ Văn thư-lưu trữ và hành chính văn phòng (20 buổi)  - Học phí = 2.200.000đ

 

 

 

10 - Văn hoá công sở (10 buổi)                                                  - Học phí = 1.300.000đ

 

 

 

11 - Thư ký văn phòng (10 buổi)                                                - Học phí = 1.800.000đ

 

 

 

12 - Thông tin thư viện (10 buổi)                                                - Học phí = 1.500.000 đ

 

 

     Tha gia giảng dạy là các giáo sư, tiến sĩ, thạc sỹ, các chuyên gia có kinh nghiệm trong và ngoài Học viên, áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại, thu hút sự tham gia của người học trên cơ sở các bài tập tình huống thực hành kỹ năng,

 

 

 

   Nội dung, thời gian học sẽ thông báo khi nhận được danh sách đăng ký học

 

 

   Thông tin khóa học các lớp kỹ năng hành chính ngắn hạn xin vui lòng liên hệ

 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Add : 451 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy – Hà Nội

 

Mobile  :  0973 86 86 76(Ms.Ngọc)

 

 

 Email : ngocvt.hcm@giaoducvietnam.edu.vn

 

 

 

 Công ty nhận tổ chức chức đào tạo theo HỢP ĐỒNG:  Nghiệp vụ đấu thầu, Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình, Giám sát thi công công trình, Kỹ sư định giá,Bất động sản,  An toàn Lao động, Bán hàng chuyên nghiệp; Quản trị kho hàng; Các kỹ năng hành chính ngắn hạn: Văn thư Lưu trữ, Thư ký văn phòng, Thông tin thư viện,...., Các kỹ năng Mềm: Kỹ năng Làm việc Nhóm, Kỹ năng Thuyết trình; Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch…. cho các Doanh nghiệp, cơ quan có nhu cầu.