Chuyên Đào tạo nghiệp vụ văn thư lưu trữ, thư ký văn phòng quà tặng doanh nghiệp, thông tin thư viện. Tel: 0982787821 - 0982787840

Đào tạo nghiệp vụ Đấu thầu

Chương trình đào tạo nghiệp vụ Đấu thầu

 

Đáp ứng nhu cầu của nhiều cá nhân, tổ chức, chúng tôi tiếp tục tổ chức các lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Đấu thầu tại cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đào tạo theo các nội dung, yêu cầu chất lượng của Bộ quản lý đấu thầu-Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đối tượng       : Thành viên Ban Giám đốc, Cán bộ Kế toán, Quản lý Dự án, Quản lý xây lắp, Cán bộ Kế hoạch chuyên gia đấu thầu và các cá nhân có nhu cầu.

Khai giảng liên tục hàng tuần: (Khi nhận được danh sách đăng ký học, Công ty sẽ thông báo lịch học chắc chắn.)

Thời gian học : Học 2 ngày (Thứ 6, 7,)

Học phí               : 800.000đ tại Hà  Nôị, 850.000đ  tại  TPHCM (bao gồm tài liệu, tea-break)

Nộp                 : 2 ảnh (3x4cm), 01 CMT photo

Tại Hà Nội  :

Địa điểm học:       451 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội

                    

Tại Thành phố Hồ Chí Minh: 

             Địa điểm học:          

1-Số 26-Hoàng Diệu-P10-Phú Nhuận-TP Hồ Chí Minh  

2-HT Học viện Hành chính Quốc gia-số 10 - đường 3/2-P12 - Quận 10- TP Hồ Chí Minh.

Giảng viên      :  - Các chuyên gia về Đấu thầu và Quản lý đấu thầu

   - Vụ Quản lý đấu thầu-Bộ Kế hoạch&Đầu tư

Học viên được cấp CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU của Công ty nếu tham gia đầy đủ trong suốt thời gian khoá học và đạt yêu cầu sau khi kiểm tra, sát hạch.

Với kinh nghiệm và ưu thế vượt trội, Công ty đã tổ chức thành công nhiều khoá bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cho hàng nghìn cán bộ lãnh đạo, chuyên môn trong các doanh nghiệp, các Ban Quản lý dự án, các tổ chức Hành chính sự nghiệp, tổ chức Chính trị-xã hội… Chúng tôi cam kết sẽ tổ chức chương trình trên hiệu quả và thành công.

Đặc biệt: Giảm 5% học phí cho nhóm đăng ký từ 3 người trở lên, giảm 10% cho nhóm đăng ký nhóm 5 người trở lên

 

Để đăng ký học nghiệp vụ Đấu thầu xin vui lòng liên hệ.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Add : 451 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy – Hà Nội

Mobile  :  0978 86 86 57 ( ms Quyên)

 Email  :  kimquyen@giaoducvietnam.edu.vn 

 Công ty đã được nêu tên trong mục Các cơ sở đào tạo trên Website của Bộ KHĐT & Bộ Xây dựng:

http://dauthau.mpi.gov.vn/TTDaotao/ListDVDDT/MienBac/mlnews.2008-03-04.6403591694

 NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU (MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HOÁ VÀ MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HSMT: MẪU HSMT DỊCH VỤ TƯ VẤN)

 

I- Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 321/2007/QĐ-BKH ngày 22/5/2007)

1- Yêu cầu về thủ tục đấu thầu

1.1- Chỉ dẫn đối với nhà thầu

1.2- Bảng dữ liệu đấu thầu

1.3- Tiêu chuẩu đánh giá và nội dung xác định giá đánh giá

1.4- Biểu mẫu dự thầu

2- Yêu cầu cung cấp

2.1- Phạm vi cung cấp

2.2- Tiến độ cung cấp

2.3- Yêu cầu về mặt kỹ thuật

3- Yêu cầu về hợp đồng

3.1- Điều kiện chung của hợp đồng

3.2- Điều kiện cụ thể của hợp đồng

3.3- Biểu mẫu của hợp đồng

II- Mẫu đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp (ban hành kèm theo Quyết định số 1102/2007/QĐ-BKH ngày 18/9/2007)

1- Thông tin cơ bản

Giới thiệu chung về Dự án và gói thầu; tổ chuyên gia đấu thầu

2- Tóm tắt quá trình tổ chức đấu thầu

3- Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu

4- Kết quả đánh giá sơ bộ hồ sơ mời dự thầu

- Đánh giá nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu

- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu và đáp ứng các điều kiện tiên quyết

- Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm (trường hợp không áp dụng sơ tuyển)

- Kết luận trong bước đánh giá sơ bộ

5- Kết quả đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu về mặt kỹ thuật và xác định giá đánh giá

6- Làm rõ hồ sơ dự thầu

7- Kết luận và kiến nghị

8- Chữ ký xác nhận của các thành viên tổ chuyên gia đấu thầu

-Các văn bản đính kèm

-Các mẫu

III-Dự thảo mẫu hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ tư vấn, HSMT xây lắp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư biên soạn sắp ban hành.

-Giảng viên: Vụ Quản lý đấu thầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư

-Cấp chứng chỉ hoàn thành khoá học theo đúng quy định./.