Chuyên Đào tạo nghiệp vụ văn thư lưu trữ, thư ký văn phòng quà tặng doanh nghiệp, thông tin thư viện. Tel: 0982787821 - 0982787840

Đào tạo Thông tin Thư viên

 

THÔNG BÁO MỞ LỚP

 

Đào tạo nghiệp vụ Thông Tin – Thư viện

           

I. Mục đích của lớp học

1. Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ đang công tác tại các cơ quan Thông tin Thư viện trong cả nước, hàng tháng công ty cổ phần giáo dục Việt Nam mở lớp đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ về nghiệp vụ ngành Thông tin – Thư viện.

2. Tổ chức thi và cấp chứng chỉ theo đúng quy định 

II. Đối trượng học

1.     Các Cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan Thông Tin – Thư viện.

2.     Các cá nhân, tập thể đang làm công tác hành chính trong các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, trường học.../

3.     Cá nhân chưa qua đào tạo về Thông tin Thư viện có nhu cầu học để làm trong ngành.

III. Nội dung Chương trình học

          1. Giới thiệu chung về Thông tin- Thư viện (mục đích, ý nghĩa, vai trò của TTTV)

2. Xây dựng Bổ sung và phát triển vốn tài liệu 

3. Biên mục mô tả- Biên mục chủ đề                                                       

4. Phân loại tài liệu  - Khung phân loại DDC

5.Tổ chức  mục lục và bảo quản tài liệu

6.Hệ thống tìm tin

7. Tra cứu thông tin

8. Công tác với người đọc và dịch vụ thông tin

9. Tổ chức, quản lý hoạt động thông tin-thư viện

10. Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động thông tin- TV

11. Giới thiệu thư Tđiện tử, thư viện 

V. Địa điểm, thời gian học:

Địa điểm         :  451 Hoàng quốc Việt – Cầu giấy – Hà Nội

Thời gian       :  Học trong 16 buổi ( có lớp Thứ 7 & CN và lớp tối 2-4-6)

Phí tập huấn  : 2.500.000đ/01 học viên (bao gồm: phí tập huấn,  giáo trình, tài liệu , bút, vở và tea – break

 

 

Để đăng ký lớp học Thông tin Thư viện xin liên hệ trực tiếp:

 

 

 

Add : 451  Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy – Hà Nội

 

 

Mobile  :  0978 86 86 57