Chuyên Đào tạo nghiệp vụ văn thư lưu trữ, thư ký văn phòng quà tặng doanh nghiệp, thông tin thư viện. Tel: 0982787821 - 0982787840
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

Lịch Khai giảng

  

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 09/2017

 

 TT

 

CHƯƠNG TRÌNH

 

NGÀY

 

HỌC PHÍ

 

THỜI GIAN

 

1

Thiết bị trường học

(xem nội dung đào tạo)

24/09/2017

2.500.000

Chủ nhật

2

Văn thư Lưu trữ

(xem nội dung đào tạo)

K1:16/09/2017

2.200.000

Thứ 7 & CN

3

Thư ký Văn phòng

(xem nội dung đào tạo)

K1:16/09/2017

1.800.000

Thứ 7 & CN

4

Thông tin Thư viện

(xem nội dung đào tạo)

K1:17/09/2017

1.500.000

Chủ Nhật

5

Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch

(xem nội dung đào tạo)

 

 

 

K1:15/09/2017

K2:16/09/2017

HP HN:

1.800.000

2.400.000

3.200.000

HP các tỉnh:

1.900.000

2.500.000

3.300.000

 

1 tháng

2 tháng

3 tháng

6

Nghiệp vụ bồi dưỡng Quản lí Mầm non

Quản lý Giáo dục 

 

K1:16/09/2017

 

 

2.500.000

 

 

2.5 tháng

7

Luyện thi TOEFL – ITP

Chương trình B1

Chương trình B2

Tiếng Anh A2

K1: 09/2017

3.000.000

3.500.000

4.500.000

3.100.000

T2-4-6

Thứ 7 _CN

 

8

 

Nấu ăn sơ cấp

K1: 13/09

K2: 15/09

4.000.000(3 tháng)

6.000.000(6 tháng)

S2-4-6

T2-4-6

T7,CN

9

Nấu ăn món Hàn

 

14/09

4.000.000

T2-3-5-6

10

Nấu ăn chay

15/09

4.000.000

C2-4-6

11

Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động

K1:09/2017

800.000

1.000.000

Nhóm 1 và 4

Nhóm 2 và 3

12

Huấn luyện Giảng viên An toàn lao động

 

4.500.000

Thứ 7 và CN

13

Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

(xem nội dung đào tạo)

 

K1:09/2017

K2: 09/2017

800.000

3 ngày

14

Quản lý Dự án

(xem nội dung đào tạo)

 

 

K1: 09/2017

 

1.400.000

 

5 ngày

10 tối

15

Môi giới Bất Động Sản

Định giá Bất Động Sản

Quản lý, điều hành sàn giao dịch BĐS

(xem nội dung đào tạo)

 

 

K1: 09/2017

 

1.300.000

1.600.000

1.300.000

 

T7 và CN

Tối 2-4-6

16

-Nghiệp vụ Kỹ sư định giá

-Chỉ huy trưởng công trường xây dựng

 

K1: 09/2017

1.500.000

1.500.000

14 tối

10 tối

17

Giám sát thi công xây dựng

(xem nội dung đào tạo)

 

 

K1: 09/2017

 

1.700.000


Ngày

18

Nghjệp vụ Sư phạm Cao đẳng – Đại học

09/2017

2.500.000

2 tháng

19

Nghiệp vụ sư phạm Trung cấp chuyên nghiệp

 

09/2017

 

2.000.000

 

1.5 tháng

20

Xoa bóp Bấm huyệt

K1: 16/09/2017

2.000.000

Tối

21

Khóa học về ISO

- Nhận thức ISO 9001:2008

-  Nhận thức ISO 14001:2004

-  Nhận thức ISO 18001:2007

 

 

 

K1: 09/2017

 

 

 

1.200.000

 

 

 

2 tối

22

Đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2008

K1: 09/2017

1.800.000

6 tối

23

Khóa học 5S

K1: 09/2017

1.200.000

4 tối

24

Nghiệp vụ Quản trị Kho hàng

K1: 092017

1.500.000

2 ngày