Chuyên Đào tạo nghiệp vụ văn thư lưu trữ, thư ký văn phòng quà tặng doanh nghiệp, thông tin thư viện. Tel: 0982787821 - 0982787840

Mẫu Chứng chỉ Nghiệp vụ Đấu thầu

MẪU CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU

-   MẶT TRONG
 
-   MẶT NGOÀI